Posted by nikola

Колачиња од трета страна/Third-party cookies
Third - Party Cookies

Колачиња од Трета Страна

Колачиња од Трета Страна

Колачиња од трета страна (Third – Party Cookies) се мали текстуални фајлови што веб – страниците ги поставуваат во вашите прелистувачи (Chrome, Firefox, Safari…), за следење на вашите активности на интернетот. Овие информации им овозможуваат на огласувачите да ги насочат нивните реклами кон специфични корисници, врз основа на нивните интереси и однесувања. Бидејќи овој модел ја смалува нашата приватност, технолошки пополека се укинува низ светот.

Што ќе ги Замени Колачињата од Трета Страна?

1. Податоци од прва рака

Податоци од прва рака се информации што веб – страниците и апликациите ги собираат директно од корисниците. Ова вклучува податоци за однесувањето на корисниците, нивните преференции и интеракции. Компаниите се фокусираат на градење директни односи со клиентите за собирање на овие податоци.

2. Privacy Sandbox (Google)

Google развива иницијатива наречена Privacy Sandbox, која има за цел да создаде веб – стандарди за пристап до информации за корисниците без компромитирање на приватноста. Некои од клучните компоненти се:

– FLoC (Federated Learning of Cohorts): Групира корисници во големи, анонимни групи врз основа на заеднички интереси и навики.
– FLEDGE: Овозможува ремаркетинг и способности за прилагодени публики без колачиња од трета страна.
– TURTLEDOVE: Рекламирање базирано на интереси со зачувување на приватноста на корисниците.

3. Контекстуално Рекламирање

Контекстуалното рекламирање се насочува врз основа на содржината на веб – страницата, а не на однесувањето на корисниците. Напредни алгоритми ја анализираат содржината на страницата и прикажуваат релевантни реклами, обезбедувајќи анонимност на корисниците.

4. Единствени ИД Решенија

Единствени ИД решенија, како Unified ID 2.0 развиен од The Trade Desk, обезбедуваат стандардизиран и компатибилен начин за идентификација на корисници преку интернет. Овие решенија често се базираат на дата – база од акумулирани е-мејл адреси и анонимизирани идентификатори.

5. Податочно -чисти Средини

Податочно – чистите средини им овозможуваат на огласувачите и издавачите да ги усогласат податоците без споделување на лични податоци. Овие безбедни средини овозможуваат соработка на податоци со зачувување на приватноста.

6. Следење од Страна на Серверот

Серверот ги собира податоците кај себе, наместо на прелистувачот на корисникот. Овој метод обезбедува попрецизни податоци и ја елиминира потребата од колачиња.

7. Дозволи за Користење на Податоци

Бизнисите користат платформи за да добијат согласност од корисниците за собирање и користење на нивните податоци. Овие платформи осигуруваат компатибилност со регулативите поставени од ЕУ и САД (GDPR, CCPA), за приватноста на корисникот.

8. Платформи за Клиентски Податоци

Платформите за клиентски податоци (CDPs) собираат податоци од прва рака од различни извори, и создаваат сеопфатни профили на корисниците. Овие податоци се користат за персонализирани реклами без користење на колачиња од трета страна.

Заклучок

Со изумирањето на колачињата од трета страна, дигиталниот маркетинг се префрла кон нови и иновативни решенија кои го зачувуваат правото на приватност на корисниците. Компаниите мора да се адаптираат на овие промени и да ги искористат новите технологии и стратегии за да обезбедат ефективни и компатибилни рекламни практики.

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Интересно? Прочитај повеќе за дигиталниот маркетинг тука.

B2B ИП Таргетирање/ B2B IP Targeting
B2B

B2B ИП таргетирање

Што е B2B ИП таргетирање?

B2B ИП (IP) таргетирање е метод на дигитален маркетинг кој на вашите кампањи им дава супер-моќ, да се фокусира на една компанија, клиент, област и слично. Посебно е полезно во B2B продажбата, бидејќи многу прецизно се таргетира конкретна компанија (која сакате да стане ваш клиент), и целиот буџет го фокусирате без непотребни губитоци.

Како функционира B2B ИП таргетирањето?

B2B ИП таргетирањето овозможува прикажување на вашите реклами на луѓе кои пристапуваат кон интернетот од ИП адресите на специфични компании, вашата таргет група. На пример, можете да прикажувате реклами на вработените во Телеком кога тие посетуваат интернет страници или блогови од нивните компјутери, телефони и таблети. За разлика од колачињата(browser cookies), ИП адресите не можат да се избришат или блокираат, па можете постојано да ја таргетирате вашата целна публика. Ова им дава супер-моќи на вашите реклами, а на вас останува само да ја погодите нивната соджина! И да, колачињата (cookies) за некое време ќе исчезнат комплетно, како што е и најавено.

Зошто ИП таргетирањето е иднината на B2B рекламирањето?

Повеќето платформи за рекламирање се дизајнирани за B2C клиенти, овозможувајќи ви да таргетирате по возраст, пол, локација и повеќе. Ова функционира за потрошувачки производи, но не е толку ефективно за B2B продажбата. За B2B продажба се потребни други алатки.

Како се примени вашите рекламни пораки кај потенцијалниот клиент?

Со ИП таргетирањето можете да видите кои компании ги гледаат вашите реклами, како и начинот на кој респондираат на вашите пораки. Можете да следите колку пати некоја компанија кликнала на вашите реклами, колку се задржала на нив и сл. Можете да видите која порака кореспондира со целната публика. Доколку ги знаете предизвиците и болките на таргет компанијата, можете да креирате многу персонализирана порака и реклама!

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Интересно? Прочитај повеќе за дигиталниот маркетинг тука.

Зошто се важни гласовните пребарувања со Siri и GoogleAssistant?
Гласовни Пребарувања

Hey Siri, Hello Google

Што се гласовни пребарувања со Siri и GoogleAssistant?

Гласовни пребарувања со Siri и GoogleAssistant се метод на добивање на информации со помош на гласовните команди овозможени од IOS и Android. Оваа опција луѓето најчесто ја користат кога се во движење, дур возат или дур работат нешто. Преку 70% од Американците користат гласовно пребарување, а овој тренд станува се поприсутен и во Македонија.

Зошто се важни гласовните пребарувања со Siri и GoogleAssistant?

Човековиот род континуирано бара методи за олеснување на животот и работата, а гласовното пребарување е еден од нив. Паметните звучници и софтверите на Google и Apple се подобруваат со секоја нова генерација на хардвер и софтвер, така што маргината на грешка кај резултатите е многу мала.

Како функционираат гласовните пребарувања со Siri и GoogleAssistant?

Резултатите на гласовните пребарувања најчесто се базирани на локација. Клучни фактори ќе бидат локацијата на бизнисот, физичкото растојанието, но и релевантноста на вашиот бизнис. Доколку имате неконзистентни податоци, вашиот бизнис може и да не се покаже како резултат на гласовното пребарување.

Како да се оптимизирате за гласовните пребарувања со Siri и GoogleAssistant?

 • Напишете релевантен одговор кој ќе изгледа како вистинска личност да го изговорила
 • Трудете се да добиете одличен рејтинг од клиентите и од интернет пребарувачите.
 • Вашиот бренд треба да има авторитет и да е присутен на Google Business Profile, Google Maps, Apple Maps, итн.
 • Информациите за вашиот бренд треба да се конзистентни насекаде(тел.број, адреса, раб.време итн).

Гласовни пребарувања со Siri и GoogleAssistant и импактот врз вашиот бизнис

Клиентите кои го посетиле вашиот бизнис и имале позитивна комуникација со него, ретко ќе остават позитивна рецензија на Google Maps, Yelp и слично. Но бидете сигурни дека веднаш ќе остават негативна рецензија доколку имаат негативно искуство со вашиот бренд . Следете го вашето реноме за да бидете релевантни при гласовните пребарувања и работете на тоа да имате подобар рејтинг од локалната конкуренција!

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Интересно? Прочитајте повеќе статии тука!

Социјалните Мрежи
Социјални Мрежи

Социјалните Мрежи и Вашиот Бизнис

Социјалните Мрежи и Вашиот Бизнис

Социјалните мрежи станаа задолжителен дел од дигиталниот маркетинг. Многу луѓе секојдневно ги користат за различни цели, а за вашиот бизнис тие претставуваат едноставен, брз и ефикасен начин за да дојдете до нови клиенти. Денес постојат многу мрежи, а на ВАС е да ја изберете најдобрата за промоција на вашиот бизнис. Маркетингот на социјалните мрежи стана неопходен, како за промоција, така и за комуникација на вашиот бизнис со клиентите.

Што велат бројките?

Во моментов во Македонија Facebook има 1.4 милиони корисници, а Instagram околу 870 илјади. Голем дел од овие корисници просечно поминуваат по 3, па и повеќе часа дневно на тие платформи. Со креативност, труд и правилна аналитика, дел од овие корисници ќе дознаат за вашиот бренд и ќе ви станат клиенти.

Клучни точки во присуството на ВАШИОТ БРЕНД на социјалните мрежи?

1. Јакнење на вашиот бренд и создавање на лојална публика:

– Вашиот бизнис треба да има присуство на мрежите за комуникација и продажба.

– Креирајте интересна содржина за јакнење на брендот и лојалноста на корисниците.

2. Голема публика:

– Во моментов постојат над 5 милијарди корисници на соц. мрежи.

– Фокусирајте се на вашата целна публика, во Македонија или пошироко.

3. Зголемување на сообраќајот на вашата интернет-страница:

– Споделувајте содржини од вашата интернет страница на мрежите, за да си ја зголемите посетата.

– Повеќе сообраќај значи подобро рангирање и органски сообраќај, т.е бесплатен маркетинг.

4. Поволно Огласување:

– Огласувањето на мрежите е релативно евтино со можност за следење и анализа.

– Ефикасно таргетирање на публиката за раст на бизнисот.

Маркетингот на соц. мрежи бара посвета, професионалност, како и многу аналитика. Ако сте сериозни за вашиот бизнис, овој сегмент ќе го оставите на професионалците!

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Keywords/Клучни зборови

 • Social networks/Социјални мрежи
 • Digital marketing/Дигитален маркетинг
 • Brand strengthening/Јакнење на брендот
 • Large reach/Голем досег
 • Increase in traffic/Зголемување на сообраќајот
 • Affordable advertising/Поволно огласување
 • Target audience/Целна публика
 • Organic traffic/Органски сообраќај
 • Website ranking/Рангирање на интернет страница

Прочитај следно: Hey Siri/Hello Google