Third - Party Cookies

Колачиња од Трета Страна

Колачиња од Трета Страна

Колачиња од трета страна (Third – Party Cookies) се мали текстуални фајлови што веб – страниците ги поставуваат во вашите прелистувачи (Chrome, Firefox, Safari…), за следење на вашите активности на интернетот. Овие информации им овозможуваат на огласувачите да ги насочат нивните реклами кон специфични корисници, врз основа на нивните интереси и однесувања. Бидејќи овој модел ја смалува нашата приватност, технолошки пополека се укинува низ светот.

Што ќе ги Замени Колачињата од Трета Страна?

1. Податоци од прва рака

Податоци од прва рака се информации што веб – страниците и апликациите ги собираат директно од корисниците. Ова вклучува податоци за однесувањето на корисниците, нивните преференции и интеракции. Компаниите се фокусираат на градење директни односи со клиентите за собирање на овие податоци.

2. Privacy Sandbox (Google)

Google развива иницијатива наречена Privacy Sandbox, која има за цел да создаде веб – стандарди за пристап до информации за корисниците без компромитирање на приватноста. Некои од клучните компоненти се:

– FLoC (Federated Learning of Cohorts): Групира корисници во големи, анонимни групи врз основа на заеднички интереси и навики.
– FLEDGE: Овозможува ремаркетинг и способности за прилагодени публики без колачиња од трета страна.
– TURTLEDOVE: Рекламирање базирано на интереси со зачувување на приватноста на корисниците.

3. Контекстуално Рекламирање

Контекстуалното рекламирање се насочува врз основа на содржината на веб – страницата, а не на однесувањето на корисниците. Напредни алгоритми ја анализираат содржината на страницата и прикажуваат релевантни реклами, обезбедувајќи анонимност на корисниците.

4. Единствени ИД Решенија

Единствени ИД решенија, како Unified ID 2.0 развиен од The Trade Desk, обезбедуваат стандардизиран и компатибилен начин за идентификација на корисници преку интернет. Овие решенија често се базираат на дата – база од акумулирани е-мејл адреси и анонимизирани идентификатори.

5. Податочно -чисти Средини

Податочно – чистите средини им овозможуваат на огласувачите и издавачите да ги усогласат податоците без споделување на лични податоци. Овие безбедни средини овозможуваат соработка на податоци со зачувување на приватноста.

6. Следење од Страна на Серверот

Серверот ги собира податоците кај себе, наместо на прелистувачот на корисникот. Овој метод обезбедува попрецизни податоци и ја елиминира потребата од колачиња.

7. Дозволи за Користење на Податоци

Бизнисите користат платформи за да добијат согласност од корисниците за собирање и користење на нивните податоци. Овие платформи осигуруваат компатибилност со регулативите поставени од ЕУ и САД (GDPR, CCPA), за приватноста на корисникот.

8. Платформи за Клиентски Податоци

Платформите за клиентски податоци (CDPs) собираат податоци од прва рака од различни извори, и создаваат сеопфатни профили на корисниците. Овие податоци се користат за персонализирани реклами без користење на колачиња од трета страна.

Заклучок

Со изумирањето на колачињата од трета страна, дигиталниот маркетинг се префрла кон нови и иновативни решенија кои го зачувуваат правото на приватност на корисниците. Компаниите мора да се адаптираат на овие промени и да ги искористат новите технологии и стратегии за да обезбедат ефективни и компатибилни рекламни практики.

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Интересно? Прочитај повеќе за дигиталниот маркетинг тука.