Социјални Мрежи

Социјалните Мрежи и Вашиот Бизнис

Социјалните Мрежи и Вашиот Бизнис

Социјалните мрежи станаа задолжителен дел од дигиталниот маркетинг. Многу луѓе секојдневно ги користат за различни цели, а за вашиот бизнис тие претставуваат едноставен, брз и ефикасен начин за да дојдете до нови клиенти. Денес постојат многу мрежи, а на ВАС е да ја изберете најдобрата за промоција на вашиот бизнис. Маркетингот на социјалните мрежи стана неопходен, како за промоција, така и за комуникација на вашиот бизнис со клиентите.

Што велат бројките?

Во моментов во Македонија Facebook има 1.4 милиони корисници, а Instagram околу 870 илјади. Голем дел од овие корисници просечно поминуваат по 3, па и повеќе часа дневно на тие платформи. Со креативност, труд и правилна аналитика, дел од овие корисници ќе дознаат за вашиот бренд и ќе ви станат клиенти.

Клучни точки во присуството на ВАШИОТ БРЕНД на социјалните мрежи?

1. Јакнење на вашиот бренд и создавање на лојална публика:

– Вашиот бизнис треба да има присуство на мрежите за комуникација и продажба.

– Креирајте интересна содржина за јакнење на брендот и лојалноста на корисниците.

2. Голема публика:

– Во моментов постојат над 5 милијарди корисници на соц. мрежи.

– Фокусирајте се на вашата целна публика, во Македонија или пошироко.

3. Зголемување на сообраќајот на вашата интернет-страница:

– Споделувајте содржини од вашата интернет страница на мрежите, за да си ја зголемите посетата.

– Повеќе сообраќај значи подобро рангирање и органски сообраќај, т.е бесплатен маркетинг.

4. Поволно Огласување:

– Огласувањето на мрежите е релативно евтино со можност за следење и анализа.

– Ефикасно таргетирање на публиката за раст на бизнисот.

Маркетингот на соц. мрежи бара посвета, професионалност, како и многу аналитика. Ако сте сериозни за вашиот бизнис, овој сегмент ќе го оставите на професионалците!

Тимот на Клевер Маркетинг ви стои на располагање!

Keywords/Клучни зборови

  • Social networks/Социјални мрежи
  • Digital marketing/Дигитален маркетинг
  • Brand strengthening/Јакнење на брендот
  • Large reach/Голем досег
  • Increase in traffic/Зголемување на сообраќајот
  • Affordable advertising/Поволно огласување
  • Target audience/Целна публика
  • Organic traffic/Органски сообраќај
  • Website ranking/Рангирање на интернет страница

Прочитај следно: Hey Siri/Hello Google